Přijď na sportovní testy a zjisti vše, co potřebuješ

Získejte informace o svém těle, o jeho fyziologické i anatomické stránce. Prozkoumejte nejen vaše tělo, ale i možnosti. Otestujte svou kondici. Objednejte se na vyšetření do naší laboratoře výkonů a zjistěte, jak na tom vlastně jste.

V rámci naší laboratoře provádíme různé typy testů, které vám podají obraz o vlastní fyzické kondici, přehled vlastních výkonových limitů, analýzu skladby vlastního těla a další informace. Získáte tak možnost aktivně ovlivnit svůj životní styl, efektivně strávit svůj volný čas, zvýšit svoji fyzickou kondici, přiblížit se ke svým limitům či optimalizovat svoji tělesnou váhu a nastartovat vlastní cestu k efektivní tělesné aktivitě.

Jaké testy provádíme?

Proč se nechat otestovat v naší laboratoři výkonů?

ZDRAVÍ JE NA PRVNÍM MÍSTĚ

Získáte odborný dohled nad svou tělesnou schránkou i kondicí.

Neustále jdeme vpřed!

Poznáte nejmodernější metody a postupy v tréninkovém procesu.

100% EFEKTIVITA

S naší pomocí půjdete po cestě za svým cílem tím správným směrem.

MAXIMÁLNÍ PODPORA

Dostanete od nás podporu jako opravdový profesionál.

NAUČÍTE SE SPRÁVNĚ STRAVOVAT

Odborným vyšetřením získáte analýzu skladby vlastního těla a výživový jídelníček.

DOSÁHNETE MAXIMA

Poznáte své meze a limity. A my vám pomůžeme pokořit je.

Nadechněte se! A pořádně zhluboka.

Otestujte své plíce. Zjistěte s VO2max testem maximální objem kyslíku, který jste schopni při svém výkonu zpracovat k tvorbě energie. Právě objem kyslíku je považován za jedno z důležitých měřítek schopnosti podávat fyzický výkon. Je tedy měřítkem zdatnosti.

Měření VO2max je třeba provést za pomoci speciálních přístrojů, které jsou schopny změřit množství dodávaného a spotřebovaného kyslíku. Tato měření se obvykle provádějí v laboratorních podmínkách – buď na běžeckém páse anebo na cyklistickém trenažéru (ergometru). Čím je schopnost spotřebovat kyslík vyšší, tím lepší vytrvalecké dispozice lze od jedince očekávat. Hodnota se měří v ml/kg/min. Ačkoliv je tato hodnota dána do značné míry geneticky, tak ji lze ovlivnit i poctivým tréninkem (u některých dokonce až o 25%). 

Během testu lze stanovit i další proměnné- tzv. ventilační prahy, které zhruba odpovídají prahu aerobnímu a anaerobnímu. Za preciznější a spolehlivější metodu stanovení prahů však považujeme stanovení prahů za pomoci laktátového testu či test kombinovaný.

 • Jak se test provádí?

  Měření VO2max je třeba provést za pomoci speciálních přístrojů, které jsou schopny změřit množství dodávaného a spotřebovaného kyslíku. Test je prováděn na ergometru (běžeckém pásu anebo na cyklistickém trenažéru).

 • Jak dlouho test trvá?

  Vlastní měření VO2max trvá obvykle cca 12-15 minut, test je proveden do úplného maxima výkonu sportovce (závěr testu je fyzicky značně náročný).

 • Jaké jsou výsledky u sportovců?

  Hodnoty špičkových sportovců mužů se pohybují nad 80 ml/kg/min, u špičkových sportovkyň nad 70 ml/kg/min.

 • A jak je na tom běžná populace?

  U běžné populace se pohybují cca okolo 35-45 ml/kg/min.

Trénujte naplno, trénujte chytře!

Váš trénink je jen o vás. Proto by měl být ušitý přímo vám na míru. Na základě výsledků laktátového testu vám budou stanoveny vaše individuální tréninkové zóny, tak aby ideálně vyhovovaly aktuálnímu stavu vašeho organismu. Budete znát vaše správná pásma tepu (a výkonu ve wattech v případě cyklistiky), která jsou vhodná pro regeneraci, pro trénink vytrvalosti a trénink intenzivních intervalových motivů.

Pro vytrvalostní sporty se jedná o jeden z nejdůležitějších testů. Jeho základní výstupy jsou dva – jednak popíše úroveň formy sportovce a jednak díky stanovení aerobního a anaerobního prahu pomůže pro tréninky nastavit správná tréninková pásma (zóny). Tyto proměnné mohou výrazně zlepšit individualizaci tréninku.

Test doporučujeme provést za standardních okolností minimálně dvakrát za sezónu – na začátku přípravného období a před zahájením období, kdy se zvyšuje intenzita tréninku. Test je též vhodné opakovat po jakékoliv delší pauze, kdy nemohl sportovec trénovat.

 • Jak se test provádí?

  Test je prováděn buď na běhátku anebo na cyklistickém trenažéru. Během něj jsou při zvyšující se zátěži odebírány vzorky krve (z vpichu do prstu či ušního lalůčku). Vlastní laktátová křivka je pak sestavena za pomoci speciálního softwaru jednak z hodnot naměřeného laktátu a jednak z hodnot změřeného srdečního tepu (a výkonu na kole).

 • Aerobní práh

  Aerobní práh je horní hranicí zóny, ve které metabolismus sportovce pracuje především aerobně, nevytváří kyslíkový dluh, neprodukuje významnější množství laktátu, spotřebovává především tuky. Hodnotu aerobního prahu vyjadřujeme obvykle v tepech za minutu či event. ve wattech (pro cyklisty, kteří vlastní wattmetr).

 • Anaerobní práh

  Anaerobní práh je horní hranicí mezi zónou smíšeného metabolismu (tuky a cukry) a zónou anaerobní zátěže (anaerobní glykolýzy, kdy je jako zdroj energie využíván především cukr). Je prahem, od kterého již dochází k progresivní tvorbě laktátu a jeho hromadění. Hodnota výkonu na anaerobním prahu je velmi důležitým ukazatelem trénovanosti sportovce.

Poznejte své limity, poznejte své meze

Kombinací VO2max testu a laktátového testu získáte komplexní data, která do detailu popíší váš výkon. Díky testu bude určena úroveň vytrvalostní adaptace organismu, kvalita zapracování v jednotlivých zónách nebo odhalena limitace omezující schopnost podávat výkon v oblasti vysokého zatížení.

Nemalou výhodou také je, že jsou dva testy provedeny naráz, a tak není třeba přijít na vyšetření dvakrát. Přestože je nepochybně ideální provedení každého vyšetření samostatně, tak je na řadě pracovišť tento kombinovaný test využíván i u profesionálních sportovců.

 • Jak se test provádí?

  Test je prováděn na ergometru (běžeckém pásu anebo na cyklistickém trenažéru). Během testu má sportovec nasazenou speciální obličejovou masku, přes kterou mu jsou měřeny koncentrace O2 a CO2 ve vdechovaném a vydechovaném vzduchu a minutové dechové objemy. Zároveň mu jsou při zvyšující se zátěži odebírány vzorky krve (z vpichu do prstu či ušního lalůčku).

 • Jak dlouho test trvá?

  Kombinovaný test trvá až 1,5 hodiny.

 • Jsou získaná data spolehlivá?

  Data takto získaná z testu jsou velmi validní. VO2 max získané z kombinovaného testu je o cca 5% nižší než VO2 max změřené samostatně za pomoci speciálního protokolu, což je u velké většiny sportovců z praktického pohledu rozdíl nepodstatný (např. u sportovce s VO2max 55 ml/kg/min by se hodnota lišila o cca 3 ml/kg/min).

Určení zóny maximální spotřeby tuků

Test nám pomůže určit zónu zátěže, ve které organismus používá k pokrytí energetické potřeby na pohyb především tuky a nikoliv cukry. Výsledky získané tímto měřením jsou skvělým doplňkem pro plánování komplexního programu na redukci hmotnosti. Grafické zobrazení výsledků tohoto testu je pro řadu klientů velice pěkným vodítkem k pochopení základní energetiky sportovního výkonu a způsobu, kterým organismus během zátěže zapojuje jednotlivé metabolické systémy. Toto poznání pak vede k podstatně lepšímu akceptování jejich tréninkových programů či programů zaměřených na redukci tělesné hmotnosti.

 • Jak se test provádí?

  Test je prováděn buď na běžeckém pásu nebo na cyklistickém trenažéru.

 • Jak dlouho test trvá?

  Test k určení zóny maximální spotřeby tuků trvá až 1,5 hodiny.

Měření rychlosti klidového metabolismu

Jeden z nepříjemnějších testů, který laboratoři provádíme. Jedná se o měření energetického výdeje za klidových podmínek. Měření nám tedy poskytne poměrně přesnou informaci o vaší základní rychlosti metabolismu. Údaj je pak velmi vhodný pro nastavení jídelníčku, jehož cílem je redukce tělesné hmotnosti a který vám sestaví náš výživový specialista.

 • Jak se test provádí?

  Test je prováděn na lůžku v klidném prostředí při teplotě 20 – 22 °C. Jedná se o nejméně půlhodinovou relaxaci. Ale žádný spánek. Na test je důležité dorazit nalačno, nejlépe 14 – 16 hodin od jídla posledního, které by nemělo obsahovat bílkoviny.

 • Jak dlouho test trvá?

  Test k určení zóny maximální spotřeby tuků trvá až 1,5 hodiny.

Nejste jisti, jaké z vyšetření je pro vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás emailem info@winpeaks.cz či na telefonním čísle +420 373 701 155 nebo +420 373 701 156 a domluvte si konzultaci s našimi odborníky nebo využijte náš rezervační systém.

Rezervovat termín návštěvy

Jak to u nás vypadá?

Rezervujte si volný termín vyšetření

Načítám...