Promoval na LF v Plzni v r. 1993, získal specializovanou způsobilost ve vnitřním lékařství a v intenzivní medicíně. Část svého Ph.D. studia absolvoval na univerzitě v německém Ulmu. V roce 2004 byl jmenován docentem a v roce 2009 profesorem vnitřního lékařství. Od roku 2006 je přednostou I. Interní kliniky FN a LF v Plzni.

Současně působí jako vedoucí výzkumného programu Biomedicínského centra při LF v Plzni, je koordinátorem celofakultního výzkumného záměru. Je nositelem řady národních a mezinárodních ocenění a vědeckých stipendií, recenzentem prestižních zahraničních časopisů, přednesl desítky přednášek na našich i zahraničních vědeckých fórech, je autorem více než 150 vědeckých publikací a třech monografií. Je členem vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky

Martin se vedle svého zaměstnání se věnuje závodně triatlonu na olympijských tratích a v polovičním ironmanu. V roce 2016 byl vítězem Českého poháru své věkové skupiny v olympijském triatlonu. Medailové pozice má na svém kontě i v cyklo maratonech horských kol, v roce 2010 získal s fotbalovým týmem FN Plzeň v irském Dublinu neoficiální titul Mistra Evropy nemocničních týmů v malé kopané. V rámci sportu spojuje svou vášeň pro medicínu a tzv. „evidence based“ postupy (tedy postupy založené na důkazech) a proto trvale sleduje a kriticky hodnotí nejnovější výsledky a trendy ve sportovní vědě.

Je hlavním koordinátorem vědecké spolupráce mezi WinPeaks a Biomedicinským centrem Lékařské fakulty v Plzni.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. na fotografiích

Máte zájem o konzultaci s profesorem Matějovičem?

Kontaktujte nás emailem info@winpeaks.cz či na telefonním čísle +420 373 701 155 nebo +420 373 701 156 a domluvte si konzultaci s naším lekařem nebo využijte náš rezervační systém.

Rezervovat termín návštěvy